نظرت؟؟؟؟

سلام بچه ها.... خوبیـــــــــــــــــــــــــــد؟؟؟؟ کم کم پاییزهم داره میاد.فصلی که من عاشقـــــــــــــــشم!!!دیگه داره حوصلم ازتوخونه موندن سرمیره.شماچی؟دلتون واسه مدرسه هاتنگ نشده؟این روزاازهرکسی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 22 بازدید
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
17 پست
بهمن 92
13 پست
دی 92
5 پست
گاهی
1 پست
زندگی
1 پست
پاییز
1 پست
تنها
1 پست
آسانسور
1 پست
دریچه
1 پست
لبخند
1 پست
شادباش!
1 پست
برای_تو
1 پست
خداجون
1 پست
حس_قشنگ
1 پست
نظرتو
1 پست
شعر
2 پست
عکس
1 پست
نقاشی
1 پست
منظره
1 پست
رنگ_روغن
1 پست