معصوم....

روحم راهدیه می کنم به زمستان

                                              به پاکی،به سپیدی،به رویا

جسمم رابه بادمی سپارم

                                            به روشنی،به پرواز،به خاک

وحالا پرشده ام

                                         ازحس رهایی،ازیک حس خالی

                                                                                 پرازخالی....

پرازیک حس ناب

                                      مثل باریدن بی صدای برف

روی تن پرعطش زمین

                                    وتمنای زمین برای درآغوش گرفتن آسمان

من این حس رادوست دارم

                                     نامش رانمیدانم

                                                        امادوستش دارم....

                                                                                  ((فاطمه طاهری مقدم))

 

/ 12 نظر / 43 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عاطفه

آفریییییییییییییییییییییییییییین[دست][تایید][هورا]

تیرداد حسینی

سلام..... تهي بود و نسيمي‌. سياهي بود و ستاره اي هستي بود و زمزمه اي‌. لب بود و نيايشي‌. «من» بود و «تو» يي‌: نماز و محرابي‌.... به ما هم سر بزن

تیرداد حسینی

آن‌گاه که با من چون شبح رفتار می‌کنی شبح می‌شوم و غم‌های تو از من عبور می‌کنند همچون اتومبیلی که از سایه می‌گذرد آن را می‌درد و ترکش می‌کند بی‌آنکه ردّی بر جای بگذارد یا خاطره‌ای.. پایان‌ها اینچنین خویشتن را می‌نویسند در قصه‌های عشق من...

مژگان

دل بستن به كلاغي كه دل دارد بهتر از دل بستن به طاووسي است كه زيبايي دارد

نادیا

خخخخخخخخخخخخخ بیا وبم ممنون میشم نه یکما خیلی وبتم فوق العاده است مخصوصا عکسات[تایید]

سعید

نیوتن اگر جاذبه را درست می فهمید معشوقه اش از درخت متنفر نبود و در دفتر خاطراتش نمی نوشت : اشک های من هم به زمین می افتد اما تو سیب را ترجیح دادی

فاطمه

قبلا یه دوستی هم داشتی دیگه سر نمیزنی اصلا باهات قهلم[قهر]

تیردادحسینی

سلام تو که به ما سر نمیزنی خخخ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮎ... ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﯼ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕِ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ! ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ! ﺁﺩﻣﻬﺎیی هستند که ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ بی صدا ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ..........